Witamy na stronach
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Oddziału Olsztyńskiego w Olsztynie

Oddział Olsztyński SEP jest jedną z 50-ciu jednostek terenowych stowarzyszenia, która  zrzesza ludzi związanych zawodowo z szeroko rozumianą elektryką na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z siedziba w Olsztynie. HISTORIA oddziału rozpoczęła się w 1946 roku, kiedy to z inicjatywy kilkunastu entuzjastów elektryki i telekomunikacji został on powołany. Pracami oddziału kieruje kilkunastoosobowy ZARZĄD  z Prezesem i zastępcami Prezesa na czele. Zarząd realizuje podstawowe zadania statutowe oraz nadzoruje działalność gospodarczą IZBY RZECZOZNAWCÓW, której jednym z podstawowych  obszarów działania jest szkolenie i EGZAMINOWANIE sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Oddział Olsztyński SEP prowadzi ożywioną aktywność statutową na rzecz środowiska młodych elektryków – uczniów i absolwentów średnich szkół technicznych o profilach związanych z elektryką.
Szkolenie na terenie ośrodka szkoleniowo-badawczego "Wiśniewski" w Nidzicy - Oddział Olsztyński SEP PDF Drukuj
poniedziałek, 05 grudnia 2022 00:00

resized 20221201 172320Dnia 01 grudnia 2022 r. z inicjatywy firmy "Wiśniewski" Nidzica i Oddziału Olsztyńskiego SEP w Olsztynie, członkowie SEP oraz W-MOIIB wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym na terenie nowoczesnego ośrodka szkoleniowo-badawczego "Wiśniewski" w Nidzicy.

Więcej…
 
Egzaminy Kwalifikacyjne SEP 2022 PDF Drukuj
sobota, 02 lipca 2022 00:00

SwiadectwoSEP2022Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński informuje, że egzaminy sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych odbywać się będą w siedzibie Biura Oddziału SEP w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1 pokój 309 w godzinach ustalonych indywidualnie w poniższych terminach.

Więcej…
 

Tydzień w SEP 2020
Rok Profesora Kazimierza Bisztygi