Witamy na stronie Oddziału Olsztyńskiego SEP

Kazimierz Szpotański jeden z założycieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich powiedział: „Między sobą bądźcie życzliwi i starajcie się uniknąć wzajemnego zwalczania się. Pamiętajcie, że nie walka, a umiejętności wzajemnego zrozumienia się, współpracy i współżycia z ludźmi, co jest daleko trudniejsze od walki, może dać Wam spokój i względną odrobinę szczęścia".

Zobacz więcej

Aktualności

23/11/2023

Szkolenie w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym „Wiśniewski” w Nidzicy – Oddział Olsztyński SEP

25/10/2023

Bezpieczny Kontakt z Elektrycznością – Koło SEP przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie 25.10.2023

W dniu 25.10.2023 na terenie Przedszkola Miejskiego nr 40 im. Żaczka w Olsztynie została przeprowadzona pogadanka nt. „Bezpiecznego Kontaktu z Elektrycznością”, w której udział wzięły dzieci […]
12/10/2023

Wycieczka techniczna Oddziału Olsztyńskiego SEP do firmy BKT ELEKTRONIK w Bydgoszczy 17.11.2023

Zarząd Oddziału Olsztyńskiego SEP zaprasza członków do udziału w dwudniowej wycieczce technicznej do firmy BKT ELEKTRONIK w Bydgoszczy, która planowana jest w dniach 17-18.11.2023 (piątek-sobota). W […]

Oddział
Olsztyński SEP

Jest jedną z 50-ciu jednostek terenowych stowarzyszenia, która zrzesza ludzi związanych zawodowo z szeroko rozumianą elektryką na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z siedziba w Olsztynie. HISTORIA oddziału rozpoczęła się w 1946 roku, kiedy to z inicjatywy kilkunastu entuzjastów elektryki i telekomunikacji został on powołany. Pracami oddziału kieruje kilkunastoosobowy ZARZĄD z Prezesem i zastępcami Prezesa na czele.

Zarząd realizuje podstawowe zadania statutowe oraz nadzoruje działalność gospodarczą IZBY RZECZOZNAWCÓW, której jednym z podstawowych obszarów działania jest szkolenie i EGZAMINOWANIE sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Oddział Olsztyński SEP prowadzi ożywioną aktywność statutową na rzecz środowiska młodych elektryków – uczniów i absolwentów średnich szkół technicznych o profilach związanych z elektryką.

Korzyści
z przynależności do SEP

Tytuł honorowy

Możliwość uzyskania w przyszłości tytułów honorowych: Zasłużony Senior SEP, Członek Honorowy SEP.

Inżynier Europejski

Możliwość uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego

Udział w konkursach

Możliwość udziału i uzyskania nagród w konkursach organizowanych przez SEP i NOT.

Pomoc materialna

Możliwość uzyskania pomocy materialnej na zasadach pomocy socjalnej

Prenumerata czasopism

Możliwość zniżkowej prenumeraty czasopism technicznych z dziedziny elektryki

Dodatkowe zarobki

Możliwość dodatkowych zarobków w Izbie Rzeczoznawców SEP.

Autorytety naukowe

Możliwość osobistych kontaktów z autorytetami zawodowymi i naukowymi.

Specjalista SEP

Możliwość uzyskania tytułu specjalisty lub rzeczoznawcy SEP.

Imprezy naukowe

Możliwość uczestnictwa w różnych imprezach naukowo-technicznych i integracyjno-towarzyskich.

Kwalifikacje

Ułatwienia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

Dostęp do wiedzy

ułatwiony dostęp do wiedzy o nowych technikach i technologiach z dziedziny elektryki

Prestiż zawodowy

satysfakcja z przynależności do pewnej „elity zawodowej” z możliwością awansu w Stowarzyszeniu

Praktyki zawodowe

w przedsiębiorstwach branży elektrycznej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, integratorów EIB/KNX

Egzaminy
Kwalifikacyjne 2023

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński informuje, że egzaminy sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych odbywać się będą w siedzibie Biura Oddziału SEP w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1 pokój 309 od godz. 15:00 w poniższych terminach.

Zobacz więcej

Szkolenia i Seminaria

czwartek, 3 listopada 2022 10:00

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje szkolenie dla członków Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z branży elektrycznej i pokrewnych.

Tematyka szkolenia:„Ochrona odgromowa i przed przepięciami instalacji fotowoltaicznych.
Projektowanie i budowa trwałych układów uziemiających w budownictwie i energetyce."
Termin szkolenia:3 listopada 2022 r., początek godz. 10:00
Miejsce szkolenia:Dom Technika NOT w Olsztynie Plac Konsulatu Polskiego 1 - Sala Konferencyjna.
Zobacz więcej

Rok 2023 rokiem
prof. Tadeusza Malarskiego

TADEUSZ MALARSKI (1883-1952)

Urodzony 23 IX 1883 w Dalowicach (powiat miechowski, województwo małopolskie), syn Stanisława, rządcy majątku ziemskiego i Emilii z Klimków. Po ukończeniu wyższej szkoły realnej w Krakowie (1902) odbył studia na Wydziale Budowy Maszyn Szkoły Politechnicznej we Lwowie, które ukończył w 1907 r. po czym otrzymał asystenturę przy Katedrze Fizyki tejże uczelni. W latach 1907-1910 odbył dodatkowe studia matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie Lwowskim interesując się m.in. podstawami rozwijającej się w tym czasie radiotechniki. Równolegle z pracą na politechnice wykładał w latach 1913-27 mechanikę i elektrotechnikę w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie.

Na podstawie rozprawy O wpływie filtrowania na hydrozole, opublikowanej w kilkujęzycznych wydawnictwach Polskiej Akademii Umiejętności, ("Rozprawa AU Wydział Matematyczno-Przyrodniczy" S. III, Kraków 1918 LVIII Dz. A, odb. Kraków 1919, oraz "Kolloid-Zeitscheift", Lipsk 1918) uzyskał w 1920 r. na politechnice stopień doktora nauk technicznych.

Czytaj więcej
 

Skontaktuj się z nami!

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.


    Partnerzy