Witamy na stronach
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Oddziału Olsztyńskiego w Olsztynie

Oddział Olsztyński SEP jest jedną z 50-ciu jednostek terenowych stowarzyszenia, która  zrzesza ludzi związanych zawodowo z szeroko rozumianą elektryką na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z siedziba w Olsztynie. HISTORIA oddziału rozpoczęła się w 1946 roku, kiedy to z inicjatywy kilkunastu entuzjastów elektryki i telekomunikacji został on powołany. Pracami oddziału kieruje kilkunastoosobowy ZARZĄD  z Prezesem i zastępcami Prezesa na czele. Zarząd realizuje podstawowe zadania statutowe oraz nadzoruje działalność gospodarczą IZBY RZECZOZNAWCÓW, której jednym z podstawowych  obszarów działania jest szkolenie i EGZAMINOWANIE sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Oddział Olsztyński SEP prowadzi ożywioną aktywność statutową na rzecz środowiska młodych elektryków – uczniów i absolwentów średnich szkół technicznych o profilach związanych z elektryką.
Szkolenie Koło Miejskie SEP PDF Drukuj
poniedziałek, 07 października 2019 00:00

producent sonelZarząd Koła Miejskiego SEP w Olsztynie zaprasza członków do udziału w Konferencji Szkoleniowej Firmy SONEL na temat:
1. Metoda techniczna w pomiarach rezystancji uziemienia
2. Nowoczesne metody diagnostyki izolacji
3. Możliwości pomiarowe nowego miernika uniwersalnego MPI-540

Szkolenie będą prowadzili Panowie: Roman Domański i Tomasz Labudda.

Termin szkolenia - 23 października 2019 r. (środa), początek godz. 15:30

Miejsce szkolenia - Dom Technika NOT w Olsztynie Plac Konsulatu Polskiego 1 - Sala  Konferencyjna

Więcej…
 
W-MOIIB i Oddział Olsztyński SEP bronią interesów inżynierów i techników budownictwa PDF Drukuj
poniedziałek, 30 września 2019 00:00

Nasz kolega Jarosław Kukliński wspólnie z Przewodniczącym W-MOIIB Panem Mariuszem Dobrzynieckim walczą w obronie interesów inżynierów i techników budownictwa

 resized IMG 1357
 
Szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego PDF Drukuj
piątek, 06 września 2019 00:00

wmoiib

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje szkolenie dla członków Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z branży elektrycznej i pokrewnych.

Tematyka szkolenia: „Aktualne zmiany w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz badań odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia"

Termin szkolenia - 10 października 2019 r., początek godz. 10:00

Miejsce szkolenia - Dom Technika NOT w Olsztynie Plac Konsulatu Polskiego 1 - Sala  Konferencyjna.

Więcej…
 
Egzaminy 2019 PDF Drukuj
piątek, 28 grudnia 2018 00:00

EksploatacjiEStowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński informuje, że egzaminy sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych odbywać się będą w pokoju 309 o godzinie 15:00 w następujących terminach:

Więcej…
 

Tydzień w SEP 2014