70 lat oddziału mazurskiego/olsztyńskiego

(Kamienny jubileusz)

Było 50-lecie oddziału, minęło 60-lecie oddziału i zbliża się 70-lecie oddziału. Chyba nikt z nas, członków Oddziału Olsztyńskiego SEP, nie zastanawiał się, gdzie będzie stowarzyszenie po upływie kolejnych dziesięcioleci. Czy będzie nas mniej czy więcej liczebnie, czy ktoś do nas będzie chciał należeć i kontynuować uczestnictwo w życiu stowarzyszeniowym, w reprezentowaniu SEP na różnych forach, poczynając od społecznego poprzez zawodowe i gospodarcze. Cały czas zmienia się wokół nas otoczenie, zmieniają się nasze umiejętności zawodowe, personalne, wzrastają wymagania tego otoczenia wobec nas, wzrasta tempo życia w każdej z przytoczonych powyżej sfer. I mimo tego wciąż się spotykamy, znajdujemy czas na wspólne seminaria, na szkolenia i na wspólną integrację wraz z rekreacją.