Obowiązki informacyjne

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP z siedzibą w Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP z siedzibą w Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn

Kontakt: biuro@sep.olsztyn.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP przetwarza oraz będzie przetwarzała Państwa dane osobowe:

 • w celu prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych, które w konsekwencji zmierzają do zawarcia z Państwem umowy lub złożenia zamówienia, a następnie realizacji umowy lub zamówienia,
 • do celów statystycznych, w tym analizy danych ekonomicznych Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP np.: wyników sprzedaży,
 • do celów archiwalnych (przechowywania informacji o Klientach obsłużonych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP - w tym przechowywania referencji od Klientów),
 • do celów windykacyjnych i dochodzenia roszczeń przed Sądem.
 • w celach marketingowych własnych produktów i usług, jak również w celu udostępnienia ich innym podmiotom.

Pozatym, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP za pomocą systemu Google Analytics, śledzi Państwa ruch na swojej stronie internetowej.

Państwa dane będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.

W każdym czasie mogą Państwo wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej. Aby tego dokonać, należy użyć urządzenia z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są i będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP przez czas trwania negocjacji handlowych poprzedzających podpisanie umowy, następnie przez czas wykonania umowy lub realizacji usługi, jak również przez czas, w którym Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży.

Kategorie i rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP przetwarza i będzie przetwarzała następujące kategorie danych:

 • dane do wystawienie faktury (NIP 526-000-09-79, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP),
 • dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania);
 • imię i nazwisko, numer telefonu i e-mail służbowy osoby lub osób, które działają w imieniu Państwa

W przypadku realizacji przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP na Państwa rzecz usługi, która polega na wykonaniu dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej, opinii, ekspertyzy, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP przetwarza, poza wyżej wskazanymi danymi, także dane zawarte w materiałch dostarczone do realizacji dostarczonych w ramach zleconej usługii.

Przetwarzanie przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP wyżej wskazanych danych osobowych jest niezbędne do należytej realizacji usługi, będącej przedmiotem zawartej z Państwem umowy.

Przetwarzanie przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP danych osobowych jest adekwatne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, czyli do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych, które w konsekwencji zmierzają do zawarcia z Państwem umowy lub złożenia zamówienia, a następnie realizacji umowy lub zamówienia, a także w celach marketingowych, dążących do ponownego zawarcia umowy, a w konsekwencji jej realizacji przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP

Przetwarzane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP dane pochodzą bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników, jak również z powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów (z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Kategorie odbioców danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP pracownikom oraz współpracownikom Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP, biurom rachunkowym, w razie potrzeby kancelariom prawnym, krajowemu rejestrowi długów, firmom hostingowym, firmom kurierskim, w zakresie niezbędnym do celów realizacji umowy.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP przekazuje, bądź przekaże dane podmiotom, które świadczą dla Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP usługi: prawne, księgowe, podwykonawstwa, kurierskie, hostingu (przechowywania plików cyfrowych, danych, stron internetowych ibiuro@sep.olsztyn.pl. W celu prowadzenia działalności w Internecie, prezentacji oferty, wykonywania usług ikontaktu za pomocą poczty e-mail oraz innych komunikatorów, potrzebne są przede wszystkim wydajne ibezpieczne serwery oraz inne usługi od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem opisanych powyżej usług - im również przekazywane są dane osobowe.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Prawo wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do potwierdzenia przetwarzania

Maja Państwo prawo uzyskać od Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, są Państwo uprawnieni uzyskać dostęp do tych danych oraz do informacji, dotyczących przetwarzania Państwa danych.

Prawo do cofniecia zgody

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP danych do celów wykonania umowy, może skutkować zakończeniem świadczenia usług przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres email: biuro@sep.olsztyn.pl stosownego oświadczenia.

Prawo do dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, usuniecia, przenoszenia i ich sprostowania

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP informuje, że posiadacie Państwo również prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Treść zgody na cookies

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński SEP z siedzibą w Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn, moich danych osobowych pozyskanych przy użyciu plików "cookie". Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Co to są ciasteczka i dlaczego ich używamy?

Dla Państwa wygody strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować stronę do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies używają też strony, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową, którą odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Jakie cookies stosujemy?

W naszej stronie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika. Strona może wykorzystywać pliki cookies:

 • sesyjne, pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne, służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

"Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Usuwanie/włączanie/blokowanie plików cookies w przeglądarce internetowej

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co umożliwia pełne skorzystanie z opcji oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies wybranych pojedynczych witryn,
 • określania ustawień dla różnych rodzai plików cookie, między innymi akceptowania plików stałych jako sesyjnych,
 • usuwania lub blokowania cookies.