75 lat oddziału mazurskiego/olsztyńskiego

(Brylantowy jubileusz)

Mieliśmy zaszczyt podczas tej kadencji obchodzić uroczyście dwa ważne dla Stowarzyszenia i naszego Oddziału wydarzenia: „100-lecie powstania SEP” w jubileuszowym 2019 roku oraz dwa lata później „75-lecie Oddziału Olsztyńskiego SEP”. Obydwa wydarzenia były dla nas tak samo ważne, jednak organizacja tych obchodów zdecydowanie różniła się między sobą. W jubileuszu „100-lecia powstania SEP” uczestniczyło bardzo wiele zaproszonych osobistości m.in.: 6 posłanek i posłów na Sejm RP, wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wiceprezydent Olsztyna, wice-rektor UW-M, kurator Oświaty, przedstawiciele Szkól, Izb, Stowarzyszeń, Przedsiębiorstw z którymi współpracujemy oraz sponsorzy imprezy. Przy obchodach „75-lecia Oddziału Olsztyńskiego” musieliśmy zastosować już rygory wynikające z ograniczeń spowodowanych COVID-19, zmniejszając liczbę uczestników do 50 osób. Tu pierwszeństwo mieli nasi członkowie SEP a obchody uświetnili prezes ZG SEP, przewodniczący Rady W-M OIIB, oraz przedstawiciele szkół.