09/11/2022

Szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego 23 listopada 2022

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje szkolenie dla członków Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z branży elektrycznej i pokrewnych. Tematyka szkolenia: „Ochrona odgromowa i przed […]
18/06/2015

Seminarium szkoleniowe z W-MOIIB 16-06-2015

Dnia 16 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Domu Technika NOT w Olsztynie odbyło się szkolenie nt. „Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nn i SN w świetle […]
24/04/2010

Seminarium na temat „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji elektrycznych”

Seminarium na temat „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji elektrycznych” Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje szkolenie dla członków Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z branży telekomunikacyjnej, elektrycznej […]