Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Prezes inż. Jarosław Kantel jaroslaw.kantel@sep.olsztyn.pl
Wiceprezes mgr inż. Jan Chojecki jan.chojecki@sep.olsztyn.pl
Wiceprezes mgr inż. Witold Rozłucki witold.rozlucki@wp.pl
Skarbnik mgr inż. Piotr Raczyński piotr.raczynski@sep.olsztyn.pl
Sekretarz inż. Dariusz Stecki dste@poczta.onet.pl
Członek inż. Stefan Siudziński siudzinskis@sep.olsztyn.pl
Członek inż. Jarosław Kukliński jaroslaw.kuklinski@pronad.com.pl
Członek mgr inż. Dariusz Rybaczyk dr@deertt.pl
Członek mgr inż. Michał Śmieja smieja@uwm.edu.pl
Członek mgr inż. Katarzyna Berdzik katarzyna.berdzik@onet.eu
Członek mgr inż. Mirosław Milejski milmir@op.pl