Statut - Rozdział X Przepisy przejściowe PDF Drukuj
środa, 10 stycznia 2018 00:00

Rozdział X

Przepisy końcowe i przejściowe

§ 55

  1. Władze i organa oraz jednostki organizacyjne SEP działają do końca kadencji 2014­2018 w dotychczasowych składach i układzie organizacyjnym.

  2. Do końca kadencji 2014-2018 należy dostosować regulaminy do zmian statutu uchwalonego przez NWZD w dniu 22 czerwca 2017 r.

  1. Zmiany statutu wchodzą w życie z dniem wpisu statutu w KRS. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc statut uchwalony w dniu 19 grudnia 2007 r.

Niniejszy statut został uchwalony przez XXXVII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP w dniu 22 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Przewodniczący XXXVII NWZD SEP

/-/ prof. Andrzej Zieliński