Literatura PDF Drukuj
środa, 19 lutego 2014 00:00

LITERATURA

(1)Balcerzak A., Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Interpretacja kontrowersyjnych pojęć i definicji – Mies. INPE Nr 44, str. 64, 2002.
(2) Czosnowski J., O języku elektryki, AGH Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki, home.agh.edu.pl, Kraków, 2012.
(3) Glosarium telekomunikacji, Instytut Łączności, Warszawa, 1986.
(4) Jabłoński W., O celowości zmian i ujednolicenia niektórych polskich terminów i oznaczeń dotyczących zagrożenia porażeniowego ze stosowanymi w IEC i CENELEC – Mies. INPE Nr 42, str. 3, 2001.
(5) Jabłoński W., Problemy normalizacyjne elektryków polskich – Mies. INPE Nr 115, str. 66-77. 2009.
(6) Jabłoński W.: Normalizacja międzynarodowa i europejska... INPE nr 144.
(7) Malinowski T., Bibliografia z dziedziny terminologii elektrycznej – Mies. INPE Nr 46, str. 30, 2002.
(8) Mazak-Łucyk Z., Łucyk W., Pułapki terminologii medycznej w obszarze wspólnym medycyny, prawa i techniki – Mies. INPE Nr 78, str. 52-61, 2006.
(9) Mazur M., Terminologia techniczna, Warszawa, WNT, 1961.
(10) Musiał E., Nazewnictwo i oznaczenie napięć – Mies. INPE Nr 59, str.92, 2004.
(11) Musiał E., Pojmowanie przepisów i norm Mies. Nr 93-94, str. 3-23, 2009.
(12) Musiał E., Polietylen sieciowany – Mies. INPE Nr 59, str. 97, 2004.
(13) Musiał E., Polskie słownictwo na kolejnym rozdrożu – Mies. IPE Nr 125 str. 3-48, 2010.
(14) Musiał E., Przewód o izolacji – Mies. INPE Nr 59, str.95, 2004.
(15) Musiał E., Terminologia w opisie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych – Mies. INPE Nr 112-113, str. 109. 2009.
(16) Musiał E., Trój czy trzy – Mies. INPE Nr 68-69, str. 65, 2005.
(17) Musiał E., Wieża Babel – Mies. INPE Nr 83, str. 66-78. 2006.
(18) Musiał E., Jaką wiedzę techniczną rekomendują stowarzyszenia elektryków? – Mies. INPE Nr 141-142, str. 87-120. 2011.
(19) Musiał E., Co to jest język techniczny?, Mies. Automatyka, Elektryka, Zakłócenia, Nr 7, str. 6-10, 2012.
(20) Musiał E., Pisownia wieloprzymiotnikowych nazw technicznych. – Mies. INPE Nr 170-171, str. 67-71. 2013.
(21) Nartowski Z., Instalacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia (Terminologia) – Mies. INPE Nr 43, str. 71, 2002.
(22) Nartowski Z., Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Mies. INPE Nr 45, str. 26, 2002.
(23) Nartowski Z., Uwagi do art. dr inż. W. Jabłońskiego w sprawie ujednolicenia niektórych terminów dotyczących zagrożenia porażeniowego (INPE Nr 42) – Mies. INPE Nr 44, str. 7, 2002.
(24) Nowicki W., Podstawy terminologii, PAN, 1986 r.
(25) Nowicki W., O ścisłość pojęć i kulturę słowa w technice. WKiŁ, Warszawa, 1978.
(26) OIiD Biura PKN: Słownictwo znormalizowane w technice przeciwpożarowej w Polskich Normach – Mies. INPE Nr 76-77, str. 116, 2006.
(27) Pawluk K., Czas i pojęcia z nim związane – Mies. INPE Nr 46, str. 22, 2002.
(28) Pawluk K., Jak pisać teksty techniczne poprawnie. INPE nr 90.
(29) Pawluk K., Perypetie i zawiłości terminologii z zakresu najnowszej techniki, Nowa Elektrotechnika, 2007, nr 5, 28-30.
(30) Pawluk K.: O poprawność polskiego słownictwa z zakresu elektryki. Spektrum 9/10, 2009 r.; Mies. INPE Nr 12, str. 3-19, 2009.
(31) Pawluk K., Sawicki J. Wielojęzyczny słownik terminologiczny elektryki, COSIW, 2008.
(32) PN-ISO 10241 Normy terminologiczne – Opracowanie i układ.
(33) PN-ISO 704 Działalność terminologiczna - Zasady i metody.
(34) PN-ISO 860 Działalność terminologiczna Harmonizacja terminów i pojęć.
(35) PN-IEC 60050-441: 2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Część 441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.
(36) Sawicki J., Aktualizacja i nowelizacja terminologii elektroenergetycznej w słowniku IEV – Mies. INPE Nr 50, str. 68, 2003.
(37) Słownictwo elektryczne. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Terminy i definicje. – Mies. INPE Nr 162-163, str. 91-99, 2013.
(38) SEP, PKTE: Słownik terminologiczny elektryki. Część I – Aparaty elektryczne wchodzące w skład urządzeń rozdzielczych. Instytut Elektrotechniki, Warszawa, 1988.
(39) Słownik pojęć dotyczących bezpieczników według informacji technicznej firmy Muller. – Mies. INPE Nr 134-135, str. 97-100, 2010.
(40) Słownik terminologiczny elektryki. Maszyny elektryczne, Wyd. książkowe Instytutu Elektrotechniki, Warszawa, 1998r.
(41) Szewc B., Angielsko-polski i polsko-angielski Słownik terminów, pojęć i zwrotów z dziedziny elektroenergetyki, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice, 2000. 

Zestawił:
mgr inż. Jan Chojecki - Członek ZG SEP
13-01-2014