Bezpieczny Kontakt z Elektrycznością - Koło SEP przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Drukuj
wtorek, 30 listopada 2021 00:00

Koło SEP przy EOP w Olsztynie

resized IMG20210927100010Zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach w ramach kampanii "Bezpieczny kontakt z Elektrycznością" - Koło SEP przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

W 2021 roku koło SEP przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie przeprowadziło 6 zajęć nt. "Bezpiecznego Kontaktu z Elektrycznością" skierowanych do dzieci i młodzieży. Zajęcia były prowadzone na terenie placówek, w których dzieci i młodzież przebywają na co dzień z zachowaniem obowiązujących obostrzeń epidemicznych.
Z ramienia Oddziału Olsztyńskiego SEP i ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie pogadanki prowadził kol. Dariusz Stecki.

Koło SEP przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, już od 13 lat prowadzi edukację i kontynuuje cykl pogadanek nt. "Bezpiecznego Kontaktu z Elektrycznością" skierowanych do dzieci i młodzieży. Od 2013 roku działania edukacyjne realizowane są w ramach programu PLANETA ENERGII, prowadzonego przez ENERGA-OPERATOR S.A.

W okresie od 2008-2021 łącznie odbyły się 74 zajęcia nt. "Bezpiecznego Kontaktu z Elektrycznością", w których udział wzięły 2984 osoby. Obostrzenia związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 uniemożliwiły prowadzenie zajęć edukacyjnych w 2020 roku. Ze względu na utrzymujący się w 2021 stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono innowacyjny sposób prowadzenia zajęć edukacyjnych poprzez włączenie grona pedagogicznego placówek do interaktywnego udziału w doświadczeniach i eksperymentach podczas zajęć.

Celem spotkań jest zapoznanie dzieci ze źródłami energii elektrycznej, gdzie produkuje się prąd elektryczny i jak energia elektryczna przesyłana jest do domów. Nauczenie prawidłowego rozróżniania wśród domowych urządzeń tych, które są zasilane energią elektryczną. Pokazanie zasad prawidłowego i bezpiecznego korzystania z domowych urządzeń zasilanych energią elektryczną. Szczególnie zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku użytkowania uszkodzonych urządzeń.

Ważnym tematem spotkań były podstawowe zasady postępowania w przypadku spotkania osoby porażonej prądem. Udzielono przestrogi, aby nie zbliżać się do urządzeń elektrycznych oznaczonych tabliczkami ostrzegawczymi i do osoby porażonej prądem oraz szybko powiadomić osoby dorosłe. Zwrócono również uwagę, że prąd elektryczny ułatwia życie, lecz należy umiejętnie się z nim obchodzić. Szczególne niebezpieczeństwo związane z zagrożeniem śmiertelnego porażenia prądem występuje w przypadku dotykania urządzeń elektrycznych mokrymi rękoma, zbliżenia się do urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie oraz w pobliżu przedszkola i miejsca zamieszkania.

W celu lepszego zobrazowania zjawisk fizycznych korzystano z zestawów edukacyjnych Green Science. Zajęcia w przedszkolach i szkołach, wpływają na zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach, jakie niesie nieprawidłowe użytkowanie urządzeń elektrycznych, ale również poszerzają wiedzę o pozytywach, które mamy dzięki urządzeniom na prąd, uświadamiają jak racjonalnie z nich korzystać i jak zachować się w sytuacjach zagrożenia życia.
Placówki otrzymały materiały edukacyjne PLANETA ENERGII, a kadra pedagogiczna zestawy edukacyjne Green Science i materiały dydaktyczne umożliwiające  samodzielne prowadzenie zajęć w zakresie bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej. Każda placówka otrzymała dyplom uczestnictwa w kampanii Bezpieczny kontakt z elektrycznością >>tutaj

resized IMG20210630095812 resized IMG20210927100010
Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie
 resized IMG20211130093447  resized IMG20211130102959
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostródzie Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostródzie
resized IMG20211130112458 resized IMG20211130122217
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostródzie Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostródzie