Noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału Olsztyńskiego SEP PDF Drukuj
niedziela, 09 lutego 2020 00:00

resized DSC00428W dniu 07 lutego 2020 w restauracji Villa Pallas w Olsztynie, odbyło się spotkanie Noworoczne Zarządu Oddziału z prezesami kół zakładowych SEP i aktywem Oddziału.

Zapraszamy do fotogalerii ikona galeria

Podczas spotkania, Prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP kol. Jarosław Kantel przywitał uczestników spotkania oraz podsumował działania statutowe i gospodarcze Oddziału Olsztyńskiego oraz kół SEP w 2019 roku.

Przed rozpoczęciem prezentacji działań statutowych i gospodarczych Oddziału, kol. Jarosław Kantel wręczył statuetki z okazji 100-lecia SEP: kol. Zenonowi Łyżwie i Panu Jarosławowi Parciakowi za wsparcie organizacji Jubileuszu Obchodów 100-lecia SEP.

Na dzień 31.12.2019 r. Oddział Olsztyński liczył 461 członków indywidualnych zrzeszonych w 24 kołach terenowych i zakładowych. Dla porównania w 2018 roku Oddział Olsztyński liczył 487 członków, ubyło 26 członków - głównie z powodu podwyżki przez Zarząd Główny składek członkowski SEP.

W dniu 10.05.2019 Oddział Olsztyński SEP zorganizował obchody jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków, które były objęte patronatem honorowym Pana Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego reprezentował Pan Marcin Kuchciński Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronatem medialnym nasze uroczystości objęły „Wiadomości Elektrotechniczne” a Patronatu stowarzyszeniowego udzieliła Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Prezes Oddział złożył podziękowania zespołowi organizacyjnemu Oddziału Olsztyńskiego SEP (kol. Janowi Chojeckiemu, kol. Witoldowi Rozłuckiemu, kol. Dariuszowi Steckiemu, kol. Jarosławowi Kuklińskiemu, kol. Piotrowi Raczyńskiemu i kol. Dariuszowi Rybaczykowi) za zaangażowanie i pracę na rzecz organizacji Jubileuszu Obchodów 100-lecia SEP. W ww. uroczystości uczestniczyli: posłowie, goście, przedstawiciele izb oraz organizacji i stowarzyszeń podkreślając znaczenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wkład jej członków w rozwój branż pochodzących od elektryki oraz w rozwój gospodarczy i naukowy naszego kraju w przeciągu 100 lat jego istnienia. Wielu przemawiających przekazało list gratulacyjny oraz upominek. W czasie części wyjazdowej obchodów - odbyła się prezentacja firm - sponsorów naszych obchodów 100-lecia SEP, a prezes oddziału kol. Jarosław Kantel wraz z Sekretarzem Generalnym SEP kol. Jackiem Nowickim wręczyli pamiątkowe statuetki obecnym na uroczystości przedstawicielom firm sponsorskich. Uroczystość uświetnił występ Chóru Dziewczęcego „CANTABILE” Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie pod kierownictwem pani dyrygent Agaty Wilińskiej.

Podczas uroczystości Zarząd Oddziału Olsztyńskiego SEP w podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz stowarzyszenia i na pamiątkę obchodów wręczył statuetki z okazji 100-lecia SEP prezesom poprzednich kadencji SEP Oddział Olsztyński.
W ramach centralnych obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich, braliśmy udział w:
III Kongres Elektryki Polskiej w Warszawie 02-04.04.2019 - kol. dr inż. Andrzej Lange
XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów  w Warszawie 07.06.2019 - kol. Jarosław Kantel, kol. Jan Chojecki, kol. Jarosław Kukliński oraz kol. Stefan Siudziński
Wileńskie obchody 100-lecia SEP 12-15.10.2019 - kol. Benedykt Rogala

W ramach kontynuacji współpracy z młodzieżą, w dniu 06.03.2019 r. w Zespole Szkół Mechaniczno–Energetycznych w Olsztynie odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Elektrycznej „ENERGETYK 2019”. Konkurs organizowany był pod honorowym patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, we współpracy z Oddziałem Olsztyńskim SEP oraz Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Konkurs miał formę dwuetapowego turnieju drużynowego, składał się z części praktycznej i teoretycznej. Uczestniczyli w nim uczniowie reprezentujący szkoły z terenu naszego województwa.

W dniach 11-15.09.2019 roku odbyła się wycieczka do Kotliny Jeleniogórskiej i Szwajcarii Saksońskiej.
Pierwszego dnia uczestnicy zwiedzili elektrownię wodną w Pilchowicach na rzece Bóbr. Elektrownia została oddana do użytku 16 listopada 1912 r. i osiągnęła łączną moc 7,6 MW. Zapora wraz z elektrownią powstała jako pierwsza, w łańcuchu trzech przeciwpowodziowych zbiorników wodnych chroniących mieszkańców Doliny Bobru przed powodziami. Następnie uczestnicy odbyli spacer po starówce Jeleniej Góry.

W 2019 roku, Oddział Olsztyński SEP zorganizował dla członków Warmińsko – Mazurskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dwa seminaria szkoleniowe z branży elektrycznej i telekomunikacyjnej związane z procesem kształcenia ustawicznego. Kolega Jarosław Kukliński, zarówno jako członek zarządu Oddziału Olsztyńskiego SEP i jako Wiceprzewodniczący W-MOIIB w Olsztynie, stara się aby poziom szkoleń był merytorycznie wysoki.

Realizując działania statutowe SEP, kol. Dariusz Stecki kontynuuje działania edukacyjne dla szkół i przedszkoli na temat "Bezpiecznego Kontaktu z Elektrycznością.

Prezes kol. Jarosław Kantel przedstawił cele i zamierzenia na 2020 rok:
1. Kontynuacja współpracy z młodzieżą i wspieranie inicjatyw wymuszających jej aktywność oraz współpraca ze środowiskami akademickimi i kadrą nauczycielską branżowych szkół średnich tj. 46 Okręgowa Olimpiada Wiedzy Technicznej, „Konkurs prac i projektów uczniów szkół technicznych” i V konkurs międzyszkolny ENERGETYK 2020, który został objęty honorowym patronatem przez Oddział Olsztyński SEP.
2. Wycieczka techniczna do zakładów wytwórczych ABB w Przasnyszu 28 lutego.
3. Powołanie nowej komisji kwalifikacyjnej w miesiącu kwietniu.
4. Organizacja spotkania wyjazdowego połączonego z sympozjum z okazji MDE i ŚDTiSI czerwiec.
5. Organizacja wycieczki techniczno-integracyjnej  - wrzesień.
6. Przebudowa naszej strony internetowej II połowa roku.
7. Rozpoczęcie przygotowań do obchodów 75 rocznicy powstania Oddziału Olsztyńskiego SEP, które przypadają w IV kwartale 2020 roku.

Prezentacja Prezesa kol. Jarosława Kantela przedstawiająca działania i plany Oddziału Olsztyńskiego SEP w 2019 roku pdf

Prezes kol. Jarosław Kantel wyróżnił:
1. Koło Miejskie SEP i jego prezesa kol. Stefana Siudzińskiego – za organizację zebrań  kwartalnych połączonych ze szkoleniami, odczytami, prezentacjami firm z branży elektrycznej i teleinformatycznej skierowanych zarówno do członków jak i osób zainteresowanych omawianymi zagadnieniami. 10.06.2019 roku odbyło się spotkanie koła Miejskiego z okazji 100-lecia powstania SEP, na którym koleżanka Hanna Niemira została wyróżniona medalem im. Prof. Stanisława Fryzego w uznaniu wybitnych i twórczych rezultatów pracy w dziedzinie elektryki. Decyzją Zarządu Oddziału Olsztyńskiego SEP Koledzy: Mirosław Zawadzki, Józef Ziółkowski, Andrzej Lange, Adam Kraziński i Piotr Zalewski otrzymali statuetki z okazji 100-lecia SEP.

2. Koło SEP przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie  - za prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w ramach kampanii Bezpieczna Elektryczność i Planeta ENERGII.
3. Koło SEP Iława - za zorganizowanie w 2019 roku, spotkania z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz Międzynarodowego Dnia Elektryki a także 99-tej rocznicy powstania SEP w Polsce.

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego w 2019 roku kolegi Andrzeja Baczewskiego, wieloletniego członka Komisji Kwalifikacyjnej 246 i wykładowcę Oddziałowego Ośrodka Szkoleniowego.

Po zakończeniu prezentacji działań Zarządu i kół, Prezes kol. Jarosław Kantel wręczył medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego kol. Dariuszowi Steckiemu z koła SEP przy ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie i złotą odznakę honorową SEP kol. Zenonowi Łyżwie z koła SEP Iława. Następnie podziękowania za działalność w 2019 otrzymali aktywni członkowie Oddziału Olsztyńskiego SEP.

resized DSC00464kadr   resized DSC00464kadr
Uczestnicy podczas Spotkania Noworcznego w sali konferencyjnej w Villa Pallas w Olsztynie   Prezes kol. Jarosław Kantel wręcza medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego w uznaniu zasług dla rozwoju SEP kol. Dariuszowi Steckiemu z koła SEP przy ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie
resized DSC00551   resized DSC00468
Wiceprezes kol. Jan Chojecki wręcza podziękowania za zaangażowanie i działalność Prezesowi Oddziału Olsztyńskiego SEP kol. Jarosławowi Kantelowi   Prezes kol. Jarosław Kantel wręcza złotą odznakę honorową SEP kol. Zenonowi Łyżwie z Koła SEP Iława

Składamy serdecznie podziękowania Prezesom Kół Zakładowych SEP i aktywowi Oddziału, za udział w spotkaniu Noworocznym Oddziału Olsztyńskiego SEP.

Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczyło uczestnikom niezapomnianych wrażeń oraz zachęciło do dalszej owocnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

Sekretarz Olsztyńskiego Oddziału SEP
Dariusz Stecki