Bezpieczny Kontakt z Elektrycznością - Koło SEP przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie PDF Drukuj
poniedziałek, 02 grudnia 2019 00:00

resized IMG 20191010 094718Podsumowanie pogadanek w 2019 roku w ramach PLANETA ENERGII oraz kampanii "Bezpieczny kontakt z Elektrycznością" - Koło SEP przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Koło SEP przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, już od 2008 roku tj. 11 lat prowadzi edukację i kontynuuje cykl pogadanek nt. "Bezpiecznego Kontaktu z Elektrycznością" skierowanych do dzieci i młodzieży. Od 2013 roku bierzemy udział w działaniach edukacyjnych w ramach programu PLANETA ENERGII.

W 2019 roku, członkowie koła SEP przy EOP Oddział w Olsztynie przeprowadzili 7 pogadanek, w których udział wzięło 169 osób.

Zajęcia odbywały się na trenie placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie i w siedzibie ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

Z ramienia Oddziału Olsztyńskiego SEP i ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie pogadanki w 2019 roku prowadzili kol. Dariusz Stecki i kol. Tomasz Gniadek.

Celem spotkań było zapoznanie dzieci i młodzieży ze źródłami energii elektrycznej gdzie produkuje się prąd elektryczny i jak energia elektryczna przesyłana jest do domów. Nauczenie prawidłowego rozróżniania wśród domowych urządzeń tych, które są zasilane energią elektryczną. Pokazanie zasad prawidłowego i bezpiecznego korzystania z domowych urządzeń zasilanych energią elektryczną. Szczególnie zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku użytkowania uszkodzonych urządzeń.

Ważnym tematem spotkań były podstawowe zasady postępowania w przypadku spotkania osoby porażonej prądem. Udzielono przestrogi, aby nie zbliżać się do urządzeń elektrycznych oznaczonych tabliczkami ostrzegawczymi i do osoby porażonej prądem oraz szybko powiadomić osoby dorosłe. Zwrócono również uwagę, że prąd elektryczny ułatwia życie, lecz należy umiejętnie się z nim obchodzić.

Zwrócono szczególną uwagę na śmiertelne zagrożenie porażenia prądem w przypadku dotykania urządzeń elektrycznych mokrymi rękoma, zbliżenia się do urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie oraz w pobliżu przedszkola, szkoły i miejsca zamieszkania.

W celu lepszego zobrazowania zjawisk fizycznych korzystano z zestawów edukacyjnych Green Science. Zajęcia w placówkach oświatowych wpływają na zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach, jakie niesie nieprawidłowe użytkowanie energii elektrycznej, ale również poszerzają wiedzę o pozytywach, które mamy dzięki urządzeniom na prąd, uświadamiają jak racjonalnie z nich korzystać i jak zachować się w sytuacjach zagrożenia życia.
Uczniowie uczestniczący w spotkaniach otrzymali materiały edukacyjne PLANETA ENERGII, a kadra pedagogiczna zestawy edukacyjne Green Science i materiały dydaktyczne umożliwiające nauczycielom samodzielne prowadzenie zajęć w zakresie bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej. Szkoły i Przedszkola otrzymały Dyplomy uczestnictwa w kampanii Bezpieczny kontakt z elektrycznością >>tutaj

resized DSC05127 resized IMG 20191010 095320
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie
 resized IMG 20191023 134956  PP7 21112019
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 29  Dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 7 TWP POZIOMKA w Olsztynie
SP33 25112019 resized IMG 20191202 095325
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 33 Dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 7 TWP POZIOMKA w Olsztynie
resized IMG 20191205 103758 resized IMG 20191205 104109 BURST001 COVER
Dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Olsztynie Uczesticy podczas doświadczenie z kulą plazmową