Obchody „100-lecia SEP” w Oddziale Olsztyńskim SEP Drukuj
piątek, 17 maja 2019 00:00

resized IMG 1357W dniach 10 i 11 maja 2019 roku odbyły się uroczystości poświęcone 100-leciu Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W piątek 10 maja 2019, z rana, delegacja Zarządu Oddziału Olsztyńskiego SEP w osobach prezesa Jarosława Kantela i wiceprezesa Jana Chojeckiego złożyła wiązankę kwiatów oraz zapaliła symboliczny znicz na grobie kol. Wacława Wiśniewskiego – wieloletniego prezesa oddziału, odznaczonego najwyższą - szafirową odznaką SEP, prezesa honorowego oddziału olsztyńskiego.
Tegoż dnia o godz. 12:00 w sali konferencyjnej „Domu Technika” Warmińsko-Mazurskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, odbyła się pierwsza część uroczystości.

Zebranych przywitał prowadzący tę uroczystość i jednocześnie wiceprezes oddziału olsztyńskiego SEP kol. Jan Chojecki. resized 00 życzenia od Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego  resized IMG 1398
Uroczystośresized baner prasaci nasze patronatem honorowym objął Pan Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego reprezentował Pan Marcin Kuchciński Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronatem medialnym nasze obchody objęły „Wiadomości Elektrotechniczne” – miesięcznik branżowy wydawany od 1933 roku, czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Patronatu stowarzyszeniowego udzieliła Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, w której siedzibie ma swoje biura oddział olsztyński SEP. Obecni byli prezes W-MFSNT kol. Jan Chojecki i wiceprezes kol. Zdzisław Binerowski oraz dyrektor biura TJO pani Małgorzata Witkowska. Prezesa SEP kol. Piotra Szymczaka reprezentował Sekretarz Generalny SEP kol. Jacek Nowicki.
Wśród licznie przybyłych gości byli posłowie na Sejm RP: poseł Anna Wasilewska, poseł Janusz Cichoń, poseł Andrzej Maciejewski, poseł Mirosław Pampuch, poseł Paweł Papke oraz pan Michał Dworzycki – przedstawiciel Biura Poselskiego w imieniu poseł Iwony Arent. Prezydenta Miasta Olsztyn reprezentował pan Ryszard Kuć I Zastępca Prezydenta. Starostę Powiatu Olsztyńskiego reprezentował pan Grzegorz Wieczorek – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Przedstawicielem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, był Prorektor ds. Nauki UWM pan prof. Jerzy Jaroszewski.
Wśród przedstawicieli szkół, z którymi SEP Oddział Olsztyński współpracuje od wielu dziesiątek lat, widząc w młodzieży szkolnej potencjał naszych przyszłych kadr zawodowych i stowarzyszeniowych, byli: pani Katarzyna Chamerska – dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie wraz z zastępcą panem Tomaszem Końskim - który jest również członkiem SEP Oddziału Olsztyńskiego oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach "Mechaniak" pan Zbigniew Murawski – wieloletni nieoceniony opiekun zespołów uczniów biorących udział w naszym konkursie prac i projektów szkół technicznych, również członek SEP. Kuratorium oświaty reprezentował pan Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie, z którym to urzędem współpracuje nasz O/O SEP i ma podpisane porozumienie w tym zakresie.

Naszymi gośćmi byli również: dyrektor Maciej Kotarski - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Dyrektor Tomasz Gosiewski z Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie. Pan Mariusz Dobrzeniecki - przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, wraz z Sekretarzem Izby panem Marianem Zdunkiem oraz panem Jarosławem Kuklińskim wiceprzewodniczącym W-M OIIB w Olsztynie (choć występował on również jako gospodarz dzisiejszych obchodów jako członek Zarządu Oddziału Olsztyńskiego SEP). Pan Mariusz Szafarzyński - przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Bratnie stowarzyszenia reprezentowali: pan Jerzy Macek - prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Olsztynie oraz pan Maciej Nowak - Członek Zarządu Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Olsztynie.
Grono elektryków zawodowych obecne było w osobach: pana Tomasza Bery - Dyrektora Generalnego ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie wraz z panem Zbigniewem Szprengiel Dyrektorem Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.
Branżę teleinformatyczną reprezentowali: pan Maciej Bułkowski Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz pan Marcin Kwiecień Kierownik Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Uroczystości 100-lecia SEP w naszym oddziale nie udały by się bez wydatnej pomocy szerokiego grona sponsorów. Złotym sponsorem obchodów jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Oddziale Olsztyńskim SEP była firma NEXERA – jej przedstawiciele to: pan Krzysztof Kądziołka – Sales Manager Region Północny oraz pan Marcin Kaczyński - Sales Manager Region Centralny.  Srebrnym sponsorem obchodów jubileuszu była firma SPRINT S.A., którą reprezentowali pan Henryk Kamiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Sprint S.A. i były jej wieloletni prezes oraz pan Aleksander Jarmołkowicz – wiceprezes Sprint S.A.
Szerokie grono sponsorów obchodów, dzięki którym mogliśmy tak uroczyście fetować 100-lecie SEP, przy czym należy dodać, iż w większości tych przedsiębiorstw działają koła zakładowe SEP oraz ich właściciele są członkami SEP – biorąc tym samym czynny udział w działalności i rozwoju naszego oddziału SEP - byli to (wymienię ich w kolejności jaką przyjął projektant banera reklamowego):
• Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telekom Warmia, prezes Tomasz Kosowski
• Hurtownia ELEKTRYK Oddział w Olsztynie, wiceprezes Bogusław Wojciechowski
• ELTEL networks Energetyka SA w Gutkowie k/ Olsztyna, członek zarządu Piotr Walczak wraz z panem Zbigniewem Skłodowskim
• Pronad Sp. z o.o. w Olsztynie, prezes Jarosław Kukliński
• T4B Sp z o.o. (Technologie dla Biznesu) z Warszawy. Dyrektor Pionu Klientów Kluczowych, członek zarządu Andrzej Oliński
• TRAF Jan Chojecki
• ZPUE SA (KORONEA) Włoszczowa (w 2018 – 30 lat przedsiębiorstwa). Dyrektor Regionalny pan Wojciech Boniecki
• Przedsiębiorstwo ELEKTROSYSTEM Rajmund Marcinkiewicz z Olsztyna
• Integra Piotr Raczyński Wadąg k/Olsztyna
• Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR Sp. z o.o. S.K.A. Olsztyn. Dariusz Rybaczyk, Mirosław Głowacki.
• tk Inpro Biuro Inwestycyjno-Projektowe Tomasz Kraweć Iława
• ELNET Sp z o.o. Systemy teletechniczne i elektro-energetyczne z Olsztyna (właściciele Maciej Matulewicz i Rafał Czarniecki)
• Onsite HV Solutions Central Europe Sp. z o.o. Jarosław Parciak
• Hurtownia Elektryczna AREL w Olsztynie Arkadiusz Sawicki
• ASTEL Adam Suplewski Olsztyn
• CTI Elektrotechnika Sp. z o.o. Wojciech Mroziewski Olsztyn
• PG Projekt Grupa Projektowa z Olsztyna. Daniel Świeciak, Arkadiusz Wiszniewski
• Optoinstal Krzysztof Sitarski
• Kompleksowe Roboty Elektryczne "Inst-El" Wiesław Brzostek Olsztyn
• Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jan Nadolski Lubawa
• ESOP-SERWIS Sp. z o.o. Elektroniczne Systemy Ochrony Przeciwpożarowej Dywity k/Olsztyna, Zdzisław i Henryk Jacyszyn
• Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Ireneusz Romejko Olsztyn
• Zakład Usług Elektrycznych Elektroinstal s.c. Pankowski Jarosław, Szmelter Jacek z Lubawy
• ZUG - instal Grzegorz Wasilewski Lidzbark Warmiński
• Molex Connected Enterprise Solutions sp. z o.o. RKS Polska (Regionalny kierownik sprzedaży) - pan Jarosław Strzesak
• PERIMEX Przedsiębiorstwo Usługowe Robót Energetycznych Zenon Łyżwa z Iławy.
• Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o. Trzyciąż, Doradca techniczno-handlowy ds. kluczowych klientów Adam Kitowski
• ELEKTRO-KONTAKT Artur Banaszek Dobre Miasto
• Zakład Usługowo Handlowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o. - Wiśniewski Wiktor

Prowadzący podkreśli zaangażowanie sponsorów – członków SEP, wyrażając przy tym swoje duże zadowolenie z tego jak postrzegane jest nasze stowarzyszenie przez jego członków, nie tylko według kategorii „Co mi może dać SEP?” ale również „Co ja mogę zrobić dla SEP?”.

resized IMG 1356 resized IMG 1381 resized IMG 1389 resized IMG 1557


Na uroczystości byli również licznie obecni - koleżanki i koledzy, członkowie naszego oddziału SEP ze wszystkich kół zakładowych i terenowych.
Po przywitaniu nastąpił ten szczególny moment naszych uroczystości, chwila wspomnień z historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich, z jakże bogatej jego historii – co przedstawił kol. Jarosław Kantel Prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP wygłaszając okolicznościowe przemówienie na temat „100-lecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Polsce”. Po nim wystąpił Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Elektryków Polskich kol. Jacek Nowicki, który przekazał okolicznościowe przesłanie od Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich kol. Piotra Szymczaka oraz podał z ilustracjami wiele faktów z historii SEP, a także przedstawił sylwetki wszystkich poprzednich prezesów SEP oraz zasłużonych członków założycieli stowarzyszenia od tych stron działalności, od których jeszcze ich nie znaliśmy.

Po tych wystąpieniach nastąpiła część wręczania odznaczeń i wyróżnień dla sporego grona członków naszego oddziału SEP, dla zasłużonych we współpracy instytucji, szkół i sponsorów, które wręczał prezes oddziału olsztyńskiego kol. Jarosław Kantel wraz z Sekretarzem Generalnym kol. Jackiem Nowickim - w imieniu Zarządu Głównego SEP.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich na wniosek Oddziału Olsztyńskiego SEP przyznał Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu, za szczególne zasługi dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i budowy fizycznej infrastruktury teleinformatycznej w województwie warmińsko-mazurskim. Również Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich wręczył okolicznościową statuetkę Prezesa Oddziału Olsztyńskiego z okazji 100-lecia SEP marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawowi Markowi Brzezinowi za honorowy patronat naszych obchodów. Medal i statuetkę odebrał pan Marcin Kuchciński wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich wręczył statuetki z okazji 100-lecia SEP Prezesowi Zarządu Głównego SEP dr inż. Piotrowi Szymczakowi, w którego imieniu odebrał ją kol. Jacek Nowicki SG SEP, który również taką samą statuetką został wyróżniony. Kolejne odznaczenie i wyróżnienie zostało wręczone Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie w podziękowaniu za dotychczasową współpracę i były to: Medal im. prof. Stanisława Fryzego za zasługi dla kształcenia kadr elektryków oraz statuetka z okazji 100-lecia SEP.

W podziękowaniu za współpracę i na pamiątkę obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz za zasługi w wykształceniu wielu setek elektroników, mechatroników, elektryków, telekomunikantów i teleinformatyków dla naszego regionu i kraju wręczono statuetki:
• Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach "Mechaniak".
• Zespołowi Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.
• Zespołowi Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Olsztynie.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznał Szafirową Odznakę Honorową SEP kol. Mirosławowi Kowalskiemu w uznaniu zasług za wieloletnią aktywną działalność na rzecz oddziału olsztyńskiego SEP. Ze względu na stan zdrowia kol. Mirosław nie mógł być obecny – odznakę i statuetkę wręczy delegacja Zarządu Oddziału przy innej sposobności.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznał Medal im. prof. Stanisława Fryze kol. Sywestrowi Rączkiewiczowi, Medal im. prof. Mariana Dzieślewskiego kol. Januszowi Piechockiemu, Medal im. prof. Jana Obrępalskiego kol. Stefanowi Siudzińskiemu.
Złote Odznaki Honorowe SEP kol.: kol. Radosławowi Buczkowi, kol. Zenonowi Łyżwa, kol. Stanisławowi Neumanowi. Srebrne Odznaki Honorowe SEP: kol. Katarzynie Berdzik, kol. Jarosławowi Czerwińskiemu, kol. Krzysztofowi Domerackiemu, kol. Krystianowi Jazdowskiemu, kol. Janowi Nadolskiemu, kol. Wojciechowi Sadowskiemu. Odznaczenia wręczał prezes oddziału olsztyńskiego kol. Jarosław Kantel i Sekretarz Generalny SEP kol. Jacek Nowicki w imieniu Zarządu Głównego SEP.

Zarząd Oddziału Olsztyńskiego SEP w podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz stowarzyszenia i na pamiątkę obchodów wręczył statuetki z okazji 100-lecia SEP prezesom poprzednich kadencji SEP Oddział Olsztyński (w porządku chronologicznym) kol.: kol. Benedyktowi Rogali (lata 1987-90, 1990-94), kol. Mirosławowi Kowalskiemu (lata 1994-98, 1998-2002), kol. Janowi Chojeckiemu (lata 2002-06, 2006-2010), kol. Wiesławowi Stankiewiczowi (lata 2010-14, 2014-18).

Statuetkami z okazji 100-lecia SEP uhonorowano również organizacje i gości: Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Architektów RP, Warmińsko-Mazurską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich Oddział Olsztyński, Olsztyński Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Olsztynie, Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  

W kolejnej części uroczystości głos zabrali wszyscy posłowie, goście, przedstawiciele bratnich izb oraz organizacji i stowarzyszeń, złoty sponsor oraz srebrny sponsor, podkreślając znaczenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wkład jej członków w rozwój branż pochodzących od elektryki oraz w rozwój gospodarczy i naukowy naszego kraju w przeciągu 100 lat jego istnienia. Wielu przemawiających wręczyło prezesowi oddziału olsztyńskiego SEP kol. Jarosławowi Kantelowi listy gratulacyjne oraz upominki. Zebrani nagradzali brawami wystąpienia w podziękowaniu za ciepłe słowa płynące do członków stowarzyszenia SEP, w szczególności - oddziału olsztyńskiego SEP.  Na zakończenie tej części, prowadzący odczytał list okolicznościowy od pana Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Po przerwie kawowo-kanapkowej w ramach części artystycznej wystąpił Chór Dziewczęcy „CANTABILE” Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie pod kierownictwem pani dyrygent Agaty Wilińskiej. Dziękując całemu chórowi a w szczególności pani dyrygent za przeżycia jakich doświadczyliśmy podczas występu tego uroczego chóru kol. prezes Jarosław Kantel wręczył wiązankę kwiatów pani Agacie jako wyraz naszego podziękowania i wdzięczności za występ chóru.
Po koncercie chóru prowadzący ogłosił uroczyste zakończenie obchodów Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich działającego na ziemiach Polskich pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, patronatem medialnym: „Wiadomości Elektrotechnicznych” – miesięcznika branżowego SEP i z aktywnym wsparciem członków SEP oddziału olsztyńskiego z poszczególnych kół zakładowych i terenowych naszego oddziału.

W czasie drugiej części obchodów - wyjazdowej między innymi, odbyła się prezentacja firm - sponsorów naszych obchodów 100-lecia SEP, a prezes oddziału kol. Jarosław Kantel wraz z Sekretarzem Generalnym SEP kol. Jackiem Nowickim wręczyli pamiątkowe statuetki wszystkim przedstawicielom firm sponsorskich. Wyróżniono zasłużonych członków naszego stowarzyszenia, w tym członków zarządu oddziału, pamiątkowymi statuetkami 100-lecia SEP. Kolegom: kol. Stanisławowi Łachaczowi i kol. Markowi Plutyńskiemu wręczono także srebrne odznaki honorowe SEP w uznaniu zasług za wieloletnią aktywną działalność na rzecz oddziału olsztyńskiego SEP.  Po okolicznościowym toaście prezesa Jarosława Kantel wszyscy zasiedli do zasłużonej kolacji i SEP-owskiej biesiady.

Jan Chojecki

Zdjęcia z obchodów 100-lecia SEP / Więcej zdjęć »

Listy gratulacyjne ... tutaj>>

Uczestnicy obchodów 100-lecia SEP o nas … tutaj>> (1) (2)