Spotkanie Noworoczne Koła SEP Iława Drukuj
poniedziałek, 11 marca 2019 00:00

resized IMG 0732W dniu 22 lutego 2019 w Bałoszycach koło Susza, po raz 16-ty odbyło się spotkanie Koła SEP Iława połączone z prezentacją i szkoleniem z zakresu produktów Firmy ZPUE Group, które zostało zorganizowane przez Zarząd Koła. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście współpracujący z Kołem, Prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP kol. Jarosław Kantel i skarbnik kol. Witold Rozłucki oraz członkowie kol. Jarosław Kukliński i kol. Sylwester Rączkiewicz oraz członkowie koła SEP Iława.

Po przywitaniu gości przez prezesa Koła SEP Iława kol. Mirosława Milejskiego głos zabrał prezes Oddziału kol. Jarosław Kantel, który w swoim wystąpieniu przedstawił wydarzenia jakie planowane są w Oddziale Olsztyńskim z okazji obchodów 100-lecia powstania SEP oraz jakie będą organizowane centralnie przez ZG SEP. Poruszył również kwestię podwyżki składki członkowskiej i omówił działania jakie Zarząd Oddziału Olsztyńskiego podjął w związku z tym tematem.
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja produktów Grupy ZPUE, którą przeprowadził Pan Wojciech Boniecki m.in. z zakresu aparatury rozdzielczo-łączeniowej SN i nN, czy też innowacyjnego programu – Smart Power Station, służącego do magazynowaniu energii elektrycznej i późniejszej jej dystrybucji.
 Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją podczas której prowadzono dyskusję na bieżące tematy  a atmosferę tworzyła muzyka z akordeonu i wspólne pieśni biesiadne uczestników.

resized IMG 0744   resized IMG 0717
Uczestnicy podczas spotkania w sali konferencyjnej w Bałoszycach   Prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego kol. Jarosław Kantel i Koła SEP Iława kol. Mirosław Milejski
resized IMG 0732   resized IMG 0751
Uczestnicy podczas spotkania w sali konferencyjnej w Bałoszycach   Uczestnicy podczas spotkania w sali w Bałoszycach koło Susza

Składamy serdeczne podziękowania kol. Mirosławowi Milejskiemu za organizację cyklicznych spotkań połączonych z prezentacją i szkoleniem.

Mamy nadzieję, że odbędą się kolejne spotkania, które dostarczą uczestnikom niezapomnianych wrażeń oraz będą zachęcały do dalszej owocnej działalności na rzecz SEP.

Prezes Oddziału Olsztyńskiego Oddziału SEP
Jarosław Kantel