IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Elektrycznej „ENERGETYK 2019” 06-03-2019 PDF Drukuj
piątek, 08 marca 2019 00:00

resized DSC067906 marca 2019 roku w Zespole Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Elektrycznej „ENERGETYK 2019” zorganizowany pod honorowym patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Olsztyński w Olsztynie i Rady Warmińsko-Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  w Olsztynie, we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez członków Oddziału Olsztyńskiego SEP - nauczycieli z Zespołu  Przedmiotów Elektrycznych.

Konkurs, który adresowany był do uczniów kształcących się w zawodach o profilu elektrycznym, miał  formę turnieju drużynowego i przebiegał  w dwóch etapach – pisemnym (test) oraz praktycznym (wykonanie zadania praktycznego na przygotowanym stanowisku). W konkursie wzięło udział 32 uczniów (16 dwuosobowych drużyn) z ośmiu szkół ponadgimnazjalnych z województw:  warmińsko – mazurskiego, mazowieckiego oraz podlaskiego (Olsztyn, Elbląg, Ełk, Kętrzyn, Ostróda, Ostrołęka, Łomża).

W Komisji Konkursowej zasiadali zaproszeni przedstawiciele UWM, SEP oraz NOT.

Komisja Konkursowa w składzie:
- kol. prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki - kierownik Katedry Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki na Wydziale Technicznych UWM w Olsztynie - przewodniczący komisji,
- kol. inż. Jarosław Kantel – Prezes Zarządu Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
- kol. mgr  inż. Jan Chojecki - Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie,
- zespół nadzorujący etap praktyczny: kol. dr inż. Andrzej Lange, kol. mgr Stefan Siudziński w ocenieniu zadań etapu pisemnego i praktycznego  wyłoniła następujących laureatów konkursu:

I miejsce i Złoty Dyplom uzyskała drużyna z Zespołu Szkół Mechaniczno–Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie w składzie: Arkadiusz Krawczyk i Mateusz Zabiełło.
II miejsce i Srebrny Dyplom uzyskała drużyna z Zespołu Szkół Mechaniczno–Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie w składzie: Jacek Roman i Kacper Sowiński.
III miejsce i Brązowy Dyplom  uzyskała drużyna z Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie w składzie: Krzysztof Rutkowski i Piotr Wontora.
IV miejsce i  Dyplom Wyróżnienia uzyskała drużyna z Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie w składzie: Filip Pokojski i Jan Szauer.

Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe związane z wybranym zawodem ufundowane przez pracodawców – partnerów szkoły, a także Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Warmińsko-Mazurską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie.

resized energetyk 2019 03resized energetyk 2019 09resized energetyk 2019 05
resized energetyk 2019 04resized energetyk 2019 07resized energetyk 2019 11

Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy uczestnictwa.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników, a nauczycielom – opiekunom drużyn dziękujemy za wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów do konkursowych zmagań.


Stefan Siudziński