Noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału Olsztyńskiego SEP Drukuj
niedziela, 11 lutego 2018 00:00

 

resized DSC00382W dniach 09-10 lutego 2018 w ośrodku wypoczynkowym KORMORAN w Mierkach koło Olsztynka, odbyło się spotkanie Noworoczne Zarządu Oddziału z prezesami kół zakładowych SEP i aktywem Oddziału.

Zapraszamy do fotogalerii >>tutaj

Podczas spotkania, Prezes Oddziału Olsztynskiego SEP kol. Wiesław Stankiewicz przywitał gości oraz podsumował działania statutowe i gospodarcze Oddziału Olsztyńskiego oraz kół SEP w 2017 roku.

Kol. Wiesław Stankiewicz złożył podziękowania członkom Oddziału Olsztyńskiego SEP za działalność na rzecz Oddziału.

W 2017 roku odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Oddziału na których omawiane były zagadnienia związane z działalnością statutową i organizacyjną, podczas, których były były omawiane i przedstawiane:
- informacje z posiedzeń Rady Prezesów,
- zagadnienia organizacyjne kluczowych uroczystości, w tym organizacji jubileuszu 70-lecia oddziału,
- bieżące analizy wykonania planu finansowego Oddziału,
- przyjmowanie nowych członków,
- działalność szkoleniowa,
- działalność Ośrodka Rzeczoznawstwa oraz dodatkowo odbywały się spotkania prezydium.

2017 rok to kontynuacja współpracy z młodzieżą:
- organizowaliśmy szkolenia i przeprowadzaliśmy egzaminy wśród uczniów kończących szkoły średnie . Daje to im lepszy start w znalezieniu pracy i podwyższa ich kwalifikacje. W tym roku przeszkolono 182 uczniów szkół technicznych (226 w 2016 r.).
- kontynuujemy współpracę z NOT oraz Uniwersytetem W-M i bierzemy aktywny udział w ocenie prac i projektów praktycznych uczniów szkół średnich, zwycięstwo w konkursie to indeks na UWM

W 2017 r.  za najlepszą pracę dyplomową komisja NOT uznała pracę uczniów Jacka Prokopczuka i Artura Lipskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach, zatytułowaną „Opaska przyszłości. Zaawansowany system kontroli stanu zdrowia połączony z funkcją sterowania inteligentnym domem.”
- corocznie wspomagamy finansowo, a nasi członkowie uczestniczą w komisjach konkursowych Olimpiady Wiedzy Technicznej organizowanej przez NOT ,
- kontynuujemy w szkołach i przedszkolach akcję bezpieczna elektryczność informując dzieci i młodzież o zagrożeniach występujących przy nieprawidłowym obchodzeniu się z urządzeniami elektrycznymi.

Łącznie w latach 2008-2017 odbyło się 57 spotkań, w których udział wzięło 2515 osób.
W latach 2008 -2012. Odbyło się 29 spotkań, w których udział wzięły 1223 osoby.
W latach 2013 -2017. Odbyło się 28 spotkań, w których udział wzięły 1292 osoby.
Z ramienia Oddziału Olsztyńskiego SEP i ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie pogadanki prowadzili kol. Dariusz Stecki, kol. Witold Rozłucki, kol. Tomasz Gniadek i kol. Piotr Łaszczych.

Na dzień 31.12.2017 r. Oddział Olsztyński liczył 490 członków indywidualnych (507 w 2016) zrzeszonych w 26 kołach terenowych i zakładowych.

Prezes Oddziału Olsztynskiego SEP kol. Wiesław Stankiewicz określił plany i zadania na 2018 r.
1. Udział w XXXVIII Zjeździe Delegatów w Poznaniu.
2. Utrzymanie naszego programu ramowego tj. organizacji 3 spotkań aktywu oddziału olsztyńskiego SEP:
- Spotkania Noworocznego, - Sympozjum z okazji MDE i ŚDTiSI, - Wycieczki techniczno-integracyjnej z zasadą współfinansowania kosztów działalności statutowej przez Oddział w zależności od wypracowanych środków finansowych.
3. Kontynuacja współpracy z młodzieżą i inicjatywami wymuszającymi jej aktywność.
4. Podnoszenie kwalifikacji członków komisji kwalifikacyjnych i ich obowiązkowy udział w szkoleniach organizowanych przez Oddział.
5. Kontynuacja współpracy z W-MOIIB w zakresie organizacji seminariów szkoleniowych.

W 2017 r.  Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień występowała do Zarządu Głównego SEP o nadanie odznaczeń i medali.

Zaakceptowano następujące wnioski:
- Złota Odznaka Honorowa SEP - 4 osoby;
- Srebrna Odznaka Honorowa SEP - 7 osób;
- Medal im. prof. Stanisława Fryzego - 2 osoby;
Ponadto Oddział Olsztyński SEP wystąpił o przyznanie godności Członka Honorowego SEP dla Kol. Benedykta Rogala i Jana Chojeckiego

Prezentacja Prezesa kol. Wiesława Stankiewicza przedstawiająca działania i plany Oddziału Olsztyńskiego SEP w 2017 roku pdf

resized TablicaNastępnie zaprezentował tablicę pamiątkową z wypisanymi imionami i nazwiskami Prezesów Oddziału Olsztyńskiego SEP w latach 1946-2016. Tablicę wykonał kol. Dariusz Rybaczyk a drewno dostarczył  kol. Michał Śmieja.
Podstawę tablicy wykonano z drewna czarnego dębu, pozyskanego z okolic Kaborna. Drewno kopalne znane jako czarny dąb występuje w żwirowo-piaszczystych pradolinach rzek oraz bagnach i torfowiskach. Zakonserwowane głównie przez wilgoć i pozbawione dostępu powietrza drewno to przetrwało co najmniej kilkaset lat, zmieniając barwę na szaroczarną do granatowoczarnej w wyniku reakcji zachodzących pomiędzy garbnikami w nim zawartymi, a solami żelaza obecnymi w wodzie lub ziemi.
Do drewnianej podstawy przymocowano, czterema uchwytami ze stali kwasoodpornej, tablicę wykonaną ze szkła grubości 10 mm o wymiarach 297x 420 mm. Grawer na szkle wykonano najnowocześniejszą techniką wypalania laserem.

Prezes kol. Wiesław Stankiewicz wyróżnił najaktywniejsze Koła Oddziału Olsztyńskiego:
1. Koło Miejskie SEP – za organizację zebrań kwartalnych, połączonych z odczytami i szkoleniami,
2. Koło Damir za organizację 27.10.2017 zebrania z Prezesami Kół, w głównej mierze poświęconemu kampanii sprawozdawczo wyborczej w oddziale.
3. Koło przy Energia-Operator S.A. Oddział w Olsztynie za organizację w dniu 21 marca 2017 szkolenia firmy Sonel w temacie wykonywania pomiarów uziemień.wycieczki technicznej do Elektrowni Słonecznej w Gryźlinach oraz aktywny udział członków Koła w kampanii Bezpieczna Elektryczność
4. Koło przy Rejonie Dystrybucji Iława – za organizację w dniach 17-18.02.2017 r. spotkania Noworocznego w Bałoszycach.
5. Koło PRONAD – za organizację kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane oraz współudział w organizacji seminariów dla Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa.

Po zakończeniu prezentacji działań Zarządu i kół, kol. Wiesław Stankiewicz zachęcał do korzystania ze strony internetowej http://www.sep.olsztyn.pl/, a w szczególności z zakładki: aktualności prowadzonej sumiennie przez kol. Dariusza Steckiego z pomocą techniczną kol. Piotra Raczyńskiego.

Prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP Wiesław Stankiewicz i wiceprezes kol. Jan Chojecki wręczyli:
- złota odznakę honorową SEP kol. Leszkowi Grabowskiemu,
- srebrną odznakę honorową SEP: kol. Annie Farańczuk z koła SEP przy ALKOM, kol. Jarosławowi Koper z Koła SEP przy PRONAD, kol. Jarosławowi Klimkowskiemu - z koła SEP przy Zespole Szkół w Lubawie, kol. Adamowi Suplewskiemu  i kol. Arkadiuszowi Wiszniewskiemu z koła SEP przy INTEGRA

Na zakończenie kol. Prezes kol. Wiesław Stankiewicz wręczył podziękowania najaktywniejszym członkom Oddziału Olsztyńskiego SEP.

resized DSC00379   resized DSC00388
Uczestnicy podczas spotkania Noworcznego w sali konferencyjnej
w Mierkach koło Olsztynka
  Prezes kol. Wiesław Stankiewicz podczas sprawozdania z działaności Zarządu Oddziału Olsztyńskiego SEP
resized DSC00402   resized DSC00434
Kol. Wiesław Stankiewicz i kol. Jan Chojecki wręczają srebną odznakę kol. Annie Farańczuk   Kol. Wiesław Stankiewicz wręcza podziękowanie kol. Dariuszowi Rybaczykowi

Składamy serdecznie podziękowania Prezesom Kół Zakładowych SEP i aktywowi Oddziału, za udział w spotkaniu Noworocznym Oddziału Olsztyńskiego SEP.

Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczyło uczestnikom niezapomnianych wrażeń oraz zachęciło do dalszej owocnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

Sekretarz Oddziału Olsztyńskiego SEP
Dariusz Stecki