Porządek Zgromadzenie Delegatów Oddziału Olsztyńskiego SEP PDF Drukuj
piątek, 07 lutego 2014 00:00

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania
 • Wręczenie okolicznościowych meali i odznaczeń
 • Powołanie Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
 • Sprawozdanie Władz Oddziału z działalności w latach 2010-2014
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oddziału Olsztyńskiego SEP
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej IR SEP oddziału Olsztyńskiego SEP
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Komisji Kwalifikacyjnych
 • Sprawozdanie Sądu Koleżenskiego
 • Projekt "Programu Działania na kadencję 2014-2018"
 • Dyskusja
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi: - wniosek Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Delegatów na XXXVI Walny Zjazd SEP
 • Podjęcie Uchwały i przyjęcie wniosków
 • Zamknięcie Obrad