Statut - Rozdział X Przepisy przejściowe PDF Drukuj
poniedziałek, 10 stycznia 2011 00:00

Rozdział X

Przepisy końcowe i przejściowe

§ 55

1. Władze, organa kontrolne i orzekające oraz jednostki organizacyjne SEP działają w składach i układzie organizacyjnym określonym przez niniejszy statut.

2. Do końca kadencji 2006-2010 należy dostosować wszystkie regulaminy do zmian i uzupełnień statutu uchwalonych przez NWZD w dniu 19 grudnia 2007 r.

Dnia 16 października 2008 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do rejestru stowarzyszeń zmiany statutu Stowarzyszenia Elektryków Polskich uchwalone przez Walny Zjazd Delegatów SEP w Warszawie w dniu 19 grudnia 2007 r. (tekst jednolity statutu SEP wydano z akt rejestrowych w dniu 13 listopada 2008 r.