Obchody ŚDTiSI oraz MDE2018 PDF Drukuj
sobota, 09 czerwca 2018 00:00

resized DSC02071W dniach  08 - 09 czerwca 2018 r. na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Ziołowa Dolina w Wilimowie koło Olsztyna odbyło się sympozjum poświęcone obchodom Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz Międzynarodowego Dnia Elektryki. Sympozjum zorganizował Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Uczestnicy spotkali się na wolnym powietrzu pod zadaszeniem. Sympozjum otworzył, Prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP Jarosław Kantel, który przywitał gości i uczestników oraz przedstawił swoją osobę i doświadczenie w stowarzyszeniach. Jak powiedział, ma żonę, która jest członkiem SEP i córkę, która jeszcze nie należy do SEP ponieważ ma 6 lat. Jest on absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, specjalność radiokomunikacja, Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje w branży telekomunikacyjnej, przez wiele lat w Telekomunikacji Polskiej a obecnie po zmianie właściciela w ORANGE Polska. Członkiem SEP jest od 1996 roku, w 2002 roku został wybrany na prezesa koła przy Zakładzie Telekomunikacji w Olsztynie a po zmianach reorganizacyjnych był jednym z współzałożycieli koła SEP TP PubliTel i od 14 lat pełnił funkcję prezesa koła SEP TP PubliTel. W Oddziale Olsztyńskim SEP przez dwie kadencje, pełnił funkję przewodniczącego Rady Nadzorczej ds. Komisji Kwalifikacyjnych.

Następnie wyświetlił slajdy >>tutaj i przedstawił wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów nowy Zarząd Oddziału Olsztyńskiego SEP na kadencję 2018-2022 oraz odczytał składy: Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W kolejnym punkcie wystąpienia przedstawił skład: Rady Nadzorczej Ośrodka Rzeczoznawstwa, Rady Nadzorczej Komisji Kwalifikacyjnych, Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień oraz Komisji ds. Kulturalno-Organizacyjnych.

resized DSC02089Przypomniał sylwetkę, kol. Wacława Wiśniewskiego, wieloletniego Prezesa Oddziału Olsztyńskiego SEP, którą pełnił przez 25 lat tj. od 1962 do 1987 roku czyli przez 24-y kadencje Odznaczony medalami i odznaczeniami stowarzyszeniowymi, w tym najwyższą - Szafirową Odznaką Honorową SEP. Poinformował, że w dniu 26-05-2018 odszedł z Naszego środowiska szlachetny, mądry i uczciwy kolega, wychowawca wielu pokoleń młodzieży i członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz poprosił zgromadzonych o powstanie i uczczenie pamięci zmarłego kolegi minuta ciszy. Stwierdził, że poprzez liczny udział w uroczystościach pogrzebowych oraz zamieszczenie informacji o śmierci prezesa na stroni internetowej oraz zamieszczone kondolencji w Gazecie Olsztyńskiej, godnie pożegnaliśmy prezesa.

Przypomniał, że w tym roku tematem wiodącym obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka jest Elektromobilność. Z tej okazji Zarząd Główny SEP wspólnie z Oddziałem Warszawskim oraz Instytutem Elektrotechniki zorganizował uroczyste obchody, które odbywają się równolegle z Naszym spotkaniem. Przekazała informację, że w dniu 14-05-2018 w Warszawie odbyła się organizowana przez ZG SEP Konferencja Okrągłego Stołu, która była centralną imprezą Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. ZG SEP już po raz 19 zorganizował to niezwykle ważne wydarzenia. W tym roku odbyło się ono pod hasłem "Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla pożytku społecznego". W tym wydarzeniu uczestniczyli kol. Jan Chojecki i kol. Piotr Raczyński. Następnie Prezes Oddziału kol. Jarosław Kantel zaprosił zebranych do wysłuchania dwóch referatów: z dziedziny informatyki i elektryki.

Z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego referat nt. "Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla Pożytku Społecznego" przedstawił kol. Piotr Raczyński. Prezentacja >>tutaj

Zagadnienia z zakresu elektryki dotyczące "Kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych w systemie elektroenergetycznym" zreferował dr inż. Andrzej Lange z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydziału Nauk Technicznych Katedry Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki.

resized DSC02106 resized DSC02149

 

Prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP kol. Jarosław Kantel wręczył:
- srebrną odznakę honorową SEP kol. Ireneuszowi Romejko z koła SEP przy RD Olsztyn i kol. Andrzejowi Farańczukowi z koła SEP przy ALKOM
- złotą odznakę honorową SEP kol. Henrykowi Sobczakowi z koła SEP przy INTEGRA.

resized DSC02077 resized DSC02078 resized DSC02081

Na zakończenie spotkania Prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP Jarosław Kantel złożył zgromadzonym życzenia z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz Międzynarodowego Dnia Elektryki oraz zaprosił zgromadzonych na uroczystą kolację.

resized DSC02220Podczas uroczystej kolacji kol. Jarosław Kantel, z okazji rocznic urodzin, wręczył dyplomy z życzeniami oraz kwiaty zasłużonym członkom SEP:
kol. Małgorzacie Chibowskiej i kol. Benedyktowi Rogali z Koła SEP przy ORANGE Polska SA, kol. Józefowi Ziółkowskiemu i kol. Czesławowi Żukowskiemu z Koła Miejskiego SEP oraz kol. Stanisławowi Szostek z koła SEP przy Zespole Szkół E i T.

 

Zdjęcia z sympozjum / Więcej zdjęć »