Witamy na stronach
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Oddziału Olsztyńskiego w Olsztynie

Oddział Olsztyński SEP jest jedną z 50-ciu jednostek terenowych stowarzyszenia, która  zrzesza ludzi związanych zawodowo z szeroko rozumianą elektryką na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z siedziba w Olsztynie. HISTORIA oddziału rozpoczęła się w 1946 roku, kiedy to z inicjatywy kilkunastu entuzjastów elektryki i telekomunikacji został on powołany. Pracami oddziału kieruje kilkunastoosobowy ZARZĄD  z Prezesem i zastępcami Prezesa na czele. Zarząd realizuje podstawowe zadania statutowe oraz nadzoruje działalność gospodarczą IZBY RZECZOZNAWCÓW, której jednym z podstawowych  obszarów działania jest szkolenie i EGZAMINOWANIE sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Oddział Olsztyński SEP prowadzi ożywioną aktywność statutową na rzecz środowiska młodych elektryków – uczniów i absolwentów średnich szkół technicznych o profilach związanych z elektryką.
Szkolenie Koło Miejskie SEP PDF Drukuj
wtorek, 03 marca 2015 00:00

HandlerPhoto.ashxZarząd Koła Miejskiego SEP w Olsztynie zaprasza członków do udziału w bezpłatnym szkoleniu Firmy LOVATO ELECTRIC na temat „Elementy i rozwiązania do nadzoru i sterowania w ofercie firmy LOVATO, monitoring parametrów elektrycznych oraz układy samoczynnego załączania rezerwy."

Termin szkolenia - 30 września 2015 r. (środa), początek godz. 15:30

Miejsce szkolenia - Dom Technika NOT w Olsztynie Plac Konsulatu Polskiego 1 - Sala  Konferencyjna

 
Spotkanie Prezesa SEP z Zarządem Oddziału Olsztyńskiego 01-09-2015 PDF Drukuj
środa, 02 września 2015 19:45

resDSC04875

Fot. 1 Prezes Piotr Szymczak wraz z Zarząd Oddziału
Olsztyńskiego SEP

Dnia 01-09-2015, w siedzibie Oddziału Olsztyńskiego SEP odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Głównego SEP dr inż. Piotra Szymczaka z Zarządem Oddziału Olsztyńskiego SEP. Prezes SEP Piotr Szymczak przedstawił i omówił podstawowe cele działalności SEP, jakimi są działalność gospodarcza i statutowa stowarzyszenia. W trakcie wypowiedzi złożył wyrazy uznania dla działalności Olsztyńskiej IRSEP. Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące działalności i konsekwencje związane z decyzją zwiększenia składek członkowskich SEP.

Następnie Prezes SEP udał się do Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie, aby wręczyć nadany szkole przez Zarząd Główny medal im. prof. Stanisława Fryzego.
W zwięzłych słowach  Prezes Piotr Szymczak wskazał na zasługi szkoły, grona pedagogicznego i jej uczniów  na polu elektryki co przemówiło za nadaniem szkole medalu.
Osiągniecia szkoły to między innymi:
Uczniowie szkoły wielokrotnie brali udział w konkursach i olimpiadach o profilu elektrotechnicznym na szczeblu krajowym: Daniel Kowalak i Adam Anfolecki zostali laureatami Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”.

Corocznie uczniowie ZSM-E kwalifikują się do zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy Technicznej i dwukrotnie, reprezentowali szkołę na zawodach centralnych. Prace dyplomowe wykonane przez uczniów wielokrotnie były nagradzane w konkursach na „Najlepszą Pracę Dyplomową” organizowanych przez NOT.
Absolwenci szkoły są cenionymi pracownikami w wielu zakładach pracy w całym kraju (ENERGA, EL Networks, Michelin Polska S.A., Schneider Electric, Elektromontaż Szczecin S.A.).

resDSC04887
Foto 2 Od lewej Pani Dyrektor ZSM-E w Olsztynie mgr Ewa Kaliszuk, Prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP mgr inż. Wiesław Stankiewicz i Prezes ZG SEP dr inż. Piotr Szymczak
resDSC04901
Fot. 3  Od lewej dr inż. Michał Śmieja, dr inż. Piotr Szymczak, prof. dr inż. Andrzej Piętak, mgr Małgorzata Gregorczyk, mgr inż. Jan Chojecki w Katedrze Mechatroniki UW-M w Olsztynie

Wielu z nich prowadzi własne firmy w branży elektrycznej. Absolwenci szkoły są także aktywnymi pracownikami naukowymi znaczących polskich uczelni technicznych.
Od wielu lat szkoła ściśle współpracuje z SEP. Wszyscy nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych są członkami Koła Miejskiego SEP, a wielu z nich aktywnie działa w zarządzie tego Koła oraz w Zarządzie Oddziału Olsztyńskiego SEP. Ich praca w strukturach stowarzyszenia została uhonorowana nadaniem Medali i Odznak Honorowych SEP. W ramach współpracy z SEP organizowane są dla uczniów szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne nadające określone uprawnienia. Uczniowie klas technikum cyklicznie uczestniczą w szkoleniach branżowych w zakresie działań statutowych SEP.

 

Podczas pobytu Prezesa Zarządu Głównego SEP dr inż. Piotra Szymczaka na terenie Oddziału Olsztyńskiego SEP odbyło się spotkanie robocze w Katedrze Mechatroniki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kortowie. Kierownik Katedry prof. dr inż. Andrzej Piętak oprowadził Prezesa po pracowniach Katedry i zapoznał z głównymi kierunkami kształcenia w katedrze.

W spotkaniu brali udział Wiceprezes Oddziału Olsztyńskiego SEP kol. Jan Chojecki, Dyrektor Działu Prezydialnego ZG SEP kol. Małgorzata Gregorczyk i dr inż. Michał Śmieja - opiekun koła studenckiego SEP i członek Zarządu Oddziału Olsztyńskiego SEP. Kol. Michał Śmieja wyraził swoją opinię o specyfice funkcjonowania koła studenckiego SEP i konieczności współpracy stowarzyszenia ze studencką młodzieżą. Podkreślił także aktywny udział Oddziału Olsztyńskiego SEP we wspomaganiu udziału studentów w ich pracach warsztatowych na rzecz Katedry Mechatroniki.
Dariusz Stecki

 
Newslleter Oddziału Olsztyńskiego SEP PDF Drukuj
środa, 27 maja 2015 19:31

articlesZapraszamy członków do zapisywania się do Newslletera Oddziału Olsztyńskiego SEP, aby na bieżąco otrzymywać informacje ukazujące się na stronie internetowej Oddziału Olsztyńskiego SEP.

Formularz zapisowy do Newslettera Oddziału Olsztyńskiego >>tutaj

 
Egzaminy 2015 - informacje PDF Drukuj
poniedziałek, 15 czerwca 2015 00:00

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński informuje, że egzaminy sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych odbywać się będą w pokoju 309 o godzinie 15:00 w następujących terminach:

Więcej…
 

Przepisy i normy
Rok Alfonsa Hoffmanna 2015
Tydzień w SEP 2014
Bezpieczny Kontakt z Elektrycznością
Platforma EUROrabat